Podkarpackie

Oferta pracy - MOPS

Oferta pracy

PRACOWNIK SOCJALNY

W związku z koniecznością uzupełnienia kadry pracowników MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZECŁAWIU poszukuje kandydatów/ki na stanowisko:

Pracownik socjalny w projekcie „Czas na aktywność w gminie Przecław”

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 3/4 etatu z możliwością uzupełnienia do pełnego etatu po trzymiesięcznym okresie próbnym

Miejsce wykonywania pracy: Przecław ul. Kilińskiego 7 i wskazany rejon opiekuńczy na terenie gminy Przecław.

Wymagania podstawowe:

1) uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego tj.

 

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego ( zapis na dyplomie: specjalność praca socjalna) na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

2) preferowane osoby z doświadczeniem zawodowym w charakterze pracownika socjalnego,

3) znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

4) wiedza z zakresu realizacji projektów PO KL a w szczególności zasad  Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

5) prawo jazdy kat. B,

6) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office,  Internet)

7) bardzo wysokie umiejętności organizacji pracy własnej,

8) wysoka kultura osobista,

9) sumienność,

10) odpowiedzialność,

11) dokładność,

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- mile widziane ukończone kursy i szkolenia z zakresu pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Główne obowiązki:

- praca socjalna na rzecz uczestników projektu PO KL,

- praca socjalna na rzecz mieszkańców wyznaczonego rejonu opiekuńczego z terenu gminy Przecław,

- współpraca z pozostałym personelem MOPS Przecław celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów,

- obsługa narzędzi informatycznych (POMOST, MS Office),

Oferujemy:

- ciekawą pracę w doświadczonym zespole,

- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- możliwość udziału w kreowaniu przyszłych działań MOPS

- atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny oraz CV ze zdjęciem) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w temacie e-maila wpisując „Aplikacja na stanowisko pracownik socjalny”,

- lub bezpośrednio w siedzibie MOPS Przecław ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Pracownik socjalny”

Aplikacje należy przesłać/złożyć do dnia 13 stycznia 2014 roku do godz. 13:00, przy czym za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu na podany wyżej adres e-mail lub wpływu do siedziby MOPS. 

Informujemy, iż w dniu 13 stycznia 2014 r. w godz. od 14:00 do 15:30 skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna w dniu 14.01.2014 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 15.01.2014 r.

 
Powiaty
 
 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Inne Jednostki